Home Tags โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางภาคใต้

Tag: โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางภาคใต้

การรถไฟฯ เร่งก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม–ชุมพร ระยะทาง 421 กิโลเมตร มูลค่างานก่อสร้างรวม 33,982 ล้าน จะแล้วเสร็จในปี 64

0
คุณนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางภาคใต้ ช่วงนครปฐม–ชุมพร...