Home Tags โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

Tag: โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

กทพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

0
คุณวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าฝ่ายกลยุทธและแผนงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน...