Home Tags โครงการพัฒนาต้นแบบรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้เป็นรถยนต์โดยสารไฟฟ้า ครงการพัฒนาต้นแบบรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้เป็นรถยนต์โดยสารไฟฟ้า

Tag: โครงการพัฒนาต้นแบบรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้เป็นรถยนต์โดยสารไฟฟ้า ครงการพัฒนาต้นแบบรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้เป็นรถยนต์โดยสารไฟฟ้า

“SakunC” โชว์นวัตกรรมรถโดยสารนำร่องต้นแบบรถเมล์เป็นรถพลังงานไฟฟ้า

0
“ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป” อวดศักยภาพ “สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น” โชว์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรถยนต์โดยสาร...