Home Tags โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC

Tag: โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC

สนข. เร่งศึกษาโครงการใหญ่รับ EEC เมืองฉะเชิงเทรา

0
สนข.จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562...