Home Tags โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

Tag: โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

‘ศักดิ์สยาม’ ตรวจความพร้อมสถานีกลางบางซื่อ-รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ก่อนเปิดใช้ปลายปี 64

0
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินหน้าตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีกลางบางซื่อ เพื่อติดตามความพร้อมโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)...

“ศักดิ์สยาม” เปิดบ้านพบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้าหารือ ถึงแนวทางการเดินรถในโครงการรถไฟชานเมืองฯ

0
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้นายชิตพล พรหมดนตรี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้าและคณะเข้าพบ เพื่อหารือถึงแนวทางการเดินรถในโครงการรถไฟชานเมือง...