Home Tags ใส่แว่นขับรถ

Tag: ใส่แว่นขับรถ

แว่นตา อาวุธลับสำหรับคนขับรถ

0
การขับรถให้ปลอดภัย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่การรักษากฎจราจร ปรับเบาะให้พอดี หรือ ขาดเข็มขัดนิรภัยก่อนออกเดินทางเท่านั้น แต่รวมไปถึงการใช้สายตาในการขับรถให้ปลอดภัยด้วย เนื่องจากสายตาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การขับรถที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น...