Home Tags ไทวัสดุ

Tag: ไทวัสดุ

ธุรกิจค้าปลีกสีเขียวกับ EV Truck รถบรรทุกพลังงานสะอาดเพื่อการขนส่ง จาก ไทวัสดุ

0
“โลกร้อน” เป็นปัญหาสำคัญที่หลายองค์กรพยายามแก้ไข พยายามทำให้เกิดจุดเปลี่ยนทั่วโลก และต้องปรับเปลี่ยนให้เกิดความยั่งยืน ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ “ไร้คาร์บอน”  ไทวัสดุ...