Home Tags ไมล์สุดท้าย

Tag: ไมล์สุดท้าย

Last Mile Robots สุดยอดเทคโนโลยีการขนส่งไมล์สุดท้าย

Last Mile Delivery หรือ ไมล์สุดท้ายของการขนส่งซึ่งในปัจจุบันเริ่มนิยมใช้เป็นจำนวนมาก เช่นการโทรแจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อนว่าวันนี้จะมีพัสดุมาส่งเพื่อให้ลูกค้าเตรียมรับพัสดุหรือให้ใครสักคนมารับพัสดุแทนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือสินค้าสูญหาย รวมไปถึงกรณีที่ไม่มีใครอยู่บ้านก็สามารถบอกจุดวางสินค้าได้อย่างชัดเจนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกัน...

รู้จักกับ Last Mile Delivery ไมล์สุดท้ายของการขนส่ง

เมื่อก่อนหากผู้ขนส่งต้องการส่งสินค้า พัสดุให้กับลูกค้าแต่ไม่มีคนอยู่บ้านหรือไม่มีผู้ที่คอยรับสินค้าได้ทำให้ต้องกลับมาส่งให้ใหม่ในวันถัดไปส่งผลให้ลูกค้าได้รับสินค้าช้าลง และผู้ส่งเสียเวลา บางครั้งร้ายแรงขนาดที่สินค้าหรือพัสดุสูญหาย ปัจจุบันจึงได้มีการคิดค้น Last Mile...