Home Tags 360TECHX

Tag: 360TECHX

360TECHX เปิดตัว TMS สำหรับธุรกิจขนส่งยุคใหม่ที่เป็นได้มากกว่าระบบ TMS ทั่วไป ในราคาเข้าถึงได้

0
ปัจจุบันการขนส่งมีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขาย และการจัดจำหน่าย ในหลาย ๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งนับเป็นต้นทุนที่สำคัญ...