Home Tags 3PL

Tag: 3PL

3PL

รู้จักกับ 3PL ผู้ชำนาญการด้านโลจิสติกส์

ในการใช้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบันมีผู้ให้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่ง Third party logistics provider (3PL) ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นเดียวกันโดย 3PL คือ...