Home Tags Ambulance

Tag: Ambulance

ยานพาหนะพยาบาล

16 ประเภทยานพาหนะเพื่อการพยาบาล ที่พวกคุณอาจไม่เคยรู้

0
รถพยาบาลที่วิ่งตามท้องถนนทั่วไปนั้นไม่ได้มีแค่ประเภทเดียวที่รับส่งคนไข้เพื่อไปโรงพยาบาล ในต่างประเทศได้มีการจำแนกประเภทยานพาหนะพยาบาลไว้หลากหลายรูปแบบเพื่อออกไปรับผู้ป่วยได้รวดเร็วมากขึ้น อาทิ ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยที่พักอาศัยในที่ห่างไกลหรือผู้ป่วยติดเชื้อ เป็นต้น ดังนั้นถ้าหากเกิดเหตุพร้อม...