Home Tags Cross Border ขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน

Tag: Cross Border ขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน

Cross Border ขนส่งสินค้าข้ามแดน

Cross Border ขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน เทรนด์ใหม่ที่ธุรกิจโลจิสติกส์ให้ความสำคัญ

0
ในห้วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา หลายธุรกิจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยรอบด้าน ทั้งวิกฤตโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดไปยังทั่วโลก ทำให้บ่งประเทศมีการสั่งปิดสนามบิน...