Home Tags Digital Twins

Tag: Digital Twins

Digital Twins

Digital Twins เทคโนโลยีฝาแฝดในโลกโลจิสติกส์

ก้าวไปอีกขั้นสำหรับเทคโนโลยีโลจิสติกส์กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับการนำเทคโนโลยีฝาแฝดดิจิทัล หรือ Digital Twins มาปรับใช้ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่เริ่มได้รับความนิยมมากที่สุดในเวลานี้เลยก็ว่าได้   Digital Twins เป็นแนวคิดการทำสำเนาหรือแบบจำลองทางกายภาพที่สวยงามขึ้นมาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล...