Home Tags FOMM One

Tag: FOMM One

FOMM ปลุกกระแสรถไฟฟ้ารักษ์สิ่งแวดล้อมย้ำ FOMM One ตอบโจทย์เชียงใหม่ สมาร์ท ซิตี้

0
FOMM เดินสายแนะนำเทคโนโลยีรถไฟฟ้า FOMM One ให้เป็นทางเลือกกับคนรักสิ่งแวดล้อม ชูรถไฟฟ้าเป็นยานยนต์ที่ไม่สร้างมลพิษทางอากาศและทางเสียง เหมาะกับเมืองใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะปัญหาฝุ่นจิ๋ว...