Home Tags Foodtruck

Tag: Foodtruck

Food Truck สุดยอดนวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

เปลี่ยนรถเพื่อการพาณิชย์ธรรมดาให้กลายเป็นรถที่ขยายรายได้อย่างมั่นคงไปกับธุรกิจ Food Truck หนึ่งในธุรกิจอาหารที่ยังคงได้รับความนิยมตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยในประเทศไทยก็มีหลากหลายแบรนด์ในประเทศเริ่มที่จะนำเอารถมาปรับให้เป็น รถ Food...