Home Tags Last-Mile Delivery

Tag: Last-Mile Delivery

รู้จักกับ Last Mile Delivery ไมล์สุดท้ายของการขนส่ง

เมื่อก่อนหากผู้ขนส่งต้องการส่งสินค้า พัสดุให้กับลูกค้าแต่ไม่มีคนอยู่บ้านหรือไม่มีผู้ที่คอยรับสินค้าได้ทำให้ต้องกลับมาส่งให้ใหม่ในวันถัดไปส่งผลให้ลูกค้าได้รับสินค้าช้าลง และผู้ส่งเสียเวลา บางครั้งร้ายแรงขนาดที่สินค้าหรือพัสดุสูญหาย ปัจจุบันจึงได้มีการคิดค้น Last Mile...