Home Tags Live Animals & Pets

Tag: Live Animals & Pets

Live Animals & Pets รูปแบบการขนส่งสิ่งมีชีวิตระหว่างประเทศ

0
ปัจจุบันมีการขนส่งหลากหลายรูปแบบทั้งการส่งอาหาร การส่งสินค้า หรือพัสดุต่าง ๆ แต่ก็ยังมีการขนส่งอีกหนึ่งรูปแบบที่ทุกครั้งที่มีการจัดส่งต้องอาศัยความชำนาญและความว่องไวในการจัดส่งและต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษซึ่งก็คือ Live Animals...