Home Tags Locus

Tag: Locus

Locus ให้สตาร์ทอัพและ SME ใช้งานโปรแกรมจัดการห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกส์ฟรี

0
บรรดาสตาร์ทอัพและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน หลายบริษัทประสบความยากลำบากในการบริหารดีมานด์ที่ผันผวน ประสิทธิภาพของทรัพยากรและยานพาหนะ รวมถึงต้นทุนที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยเหตุนี้...