Home Tags Mercedes-Benz Truck

Tag: Mercedes-Benz Truck

maxcrane แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่

รู้จัก ‘แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่’ ในบทบาทผู้นำเข้าและจำหน่ายรถเพื่อการพาณิชย์-กิจการพิเศษ ชั้นนำระดับโลก

0
รถเพื่อการพาณิชย์-รถเพื่อกิจการพิเศษ ในประเทศไทยนั้น ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นโครงการของรัฐหรือเอกชน ก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ยานพาหนะในการขนส่งกันทั้งนั้น ดังนั้น จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้เล่นในตลาดนี้...