Home Tags Merge in transit

Tag: Merge in transit

Merge in transit การขนส่งแบบไม่ผ่านคลังสินค้า

คลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจนำเข้าส่งออกเพราะเป็นพื้นที่ที่ไว้จัดเก็บ ผลิต และกระจายสินค้าไปยังร้านค้าหรือพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องมีสต๊อกสินค้าไว้สำหรับเตรียมพร้อมรับมือกับการสั่งซื้อจากลูกค้าจำนวนมาก แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีการขนส่งสินค้าแบบไม่ผ่านคลังสินค้า หรือ...