Home Tags Motorway M81

Tag: Motorway M81

“ศักดิ์สยาม” ตรวจการบ้าน มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เจองบบานอีก 200 กว่าล้าน

0
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม เรื่อง การติดตามโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (Motomay...