Home Tags Nca

Tag: nca

นครชัยแอร์ รุก!!! ธุรกิจส่งพัสดุ เปิดรับสมัคร “ตัวแทน” จัดหาร้านค้าย่อยเป็นจุดรับ -ส่งในทุกเขตของกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

นครชัยแอร์ รุกธุรกิจส่งพัสดุ เปิดรับ “ตัวแทน” จัดหาร้านค้าย่อยเป็นจุดรับ-ส่งในทุกเขตของกรุงเทพฯ และตจว.

0
นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า...