Home Tags Next Day Delivery

Tag: Next Day Delivery

Same Day Delivery มิติใหม่ของธุรกิจการขนส่งที่จะมาแทน Next Day Delivery

0
เพราะยุคนี้ไม่ว่าใครก็สั่งซื้อสินค้าออนไลน์และยิ่งส่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ยิ่งถ้าสั่งแล้วส่งในวันเดียวก็ยิ่งดี ไม่ว่าจะเป็นสินค้า พัสดุหรือเอกสารก็ตาม ทำให้หลายธุรกิจเริ่มแข่งขันกันมากขึ้น   Same Day Delivery...