Home Tags Second hand truck

Tag: second hand truck

จะซื้อรถบรรทุกมือสอง ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง ?second hand truck (6)

จะซื้อรถบรรทุกมือสอง ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง? ดูได้ที่นี่

0
เมื่อพูดถึงรถที่ใช้ในการทำมาหากินแล้ว “รถบรรทุก” ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่หลายคนนึกถึง เพราะด้วยความถึกและบึกบึนของรถประเภทนี้ ทำให้มีผู้ประกอบการและคนในวงการขนส่งของประเทศไทยยังคงยกให้เป็นเพื่อนแท้เคียงบ่าเคียงไหล่ในการสร้างฐานะมาอย่างยาวนาน แม้ในยามที่สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างช่วงโควิด-19 แต่จะเห็นได้ว่ายังคงมีการใช้งานรถบรรทุกในการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง แต่การตัดสินใจซื้อรถบรรทุกคันใหม่...