Home Tags SHANTUI

Tag: SHANTUI

“เอเซีย วีฮิเคล” ผู้อยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จของธุรกิจขนส่ง และเมกะโปรเจกต์ที่สำคัญของประเทศ

0
วงการรถใหญ่ในประเทศไทยนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นโครงการของรัฐหรือเอกชน ก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ยานพาหนะในการขนส่งกันทั้งนั้น ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้จัดจำหน่ายรถเพื่อการพาณิชย์ หรือรถเพื่อกิจการพิเศษ...