Home Tags Shipping

Tag: Shipping

Shipping ตัวแทนด่านหน้าของการนำเข้าและส่งออก

การส่งออกและการนำเข้าระหว่างประเทศไม่ใช่แค่การนำสินค้าไปส่งที่ท่าเรือหรือโกดังแล้วจะเสร็จสิ้นแค่นั้น ในกระบวนการนำเข้าและส่งออกยังมีขั้นตอนอีกขั้นตอน นั่นก็คือการเตรียมเอกสารและยื่นเอกสารการนำเข้าและส่งออก และไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำได้ จึงได้มีการใช้บริการบริษัทที่เป็นตัวแทนนำเข้าและส่งออกสินค้าแทนเพื่อลดกระบวนการที่ยุ่งยากให้กับผู้ประกอบการ นั่นก็คือ Shipping  Shipping...